INTERVIEW GASTVROUW NAH-INLOOPOCHTEND GIESSENBURG

Op woensdag 12 september 2018 is Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland in De Dorpskamer in
Giessenburg gestart met een twee wekelijkse NAH-inloopochtend. Tijdens de inloopochtend kunnen
NAH-getroffenen en mantelzorgers elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.

De inloopochtend vindt iedere twee weken, in de oneven weken, in De Dorpskamer in Giessenburg
plaats. In de even weken vindt de inloop in het Huis van de Waard in Oud-Alblas plaats.

Bianca Vlot (46 jaar) is de vaste gastvrouw en contactpersoon voor de NAH-inloopochtend in
Giessenburg. Bianca is ervaringsdeskundige. Zij heeft in 2016 een herseninfarct gehad, hierdoor is
onder andere haar linkerarm verlamd. Verder moet zij haar energie in de gaten houden. Sinds haar
herseninfarct is het voor Bianca niet meer mogelijk om te werken en is zij inmiddels
volledig afgekeurd voor haar werk.
Bianca woont samen met haar partner en twee kinderen (14 en 16 jaar) in Arkel.
Bianca is actief, heeft altijd veel vrijwilligerswerk verricht en vindt het belangrijk om
een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ze wil niet hele dagen thuis zitten, wil
zich graag inzetten voor anderen en heeft doelen nodig om aan te werken. Zelf zegt
ze dat vrijwilligerswerk bij haar hoort.

Voor haar herseninfarct werkte Bianca in de jeugdhulpverlening en zorgde zij voor de belangen van kinderen in situaties met huiselijk geweld. Zij motiveerde slachtoffers en veroorzakers om hulp te zoeken.
Ook in haar werk vond Bianca het al erg belangrijk om zich in te zetten voor anderen.

Op de vraag waarom Bianca gastvrouw wil zijn bij de NAH-inloopochtend in Giessenburg is haar
reactie: ‘Ik heb zelf tijdens mijn revalidatie het contact met andere ervaringsdeskundigen gemist.’ In
Arkel e.o. worden geen bijeenkomsten georganiseerd voor NAH-getroffenen. Ze vindt het belangrijk
dat er een vangnet is voor NAH-getroffenen en dat getroffenen elkaar weten te vinden om
ervaringen uit te kunnen wisselen en om steun bij elkaar te vinden.

Ook wil ze de bezoekers informeren over waar benodigde informatie te vinden is of waar je bepaalde hulp kunt krijgen. Bianca heeft veel ideeën, echter ze wil eerst kijken wat de behoefte is van de bezoekers.
Toen ze hoorde dat er een patiëntenvereniging was heeft ze veel informatie gevonden op de website
van www.hersenletsel.nl. Deze informatie had zij zelf goed kunnen gebruiken tijdens haar
revalidatieperiode. Bianca had graag eerder willen weten van het bestaan van de
patiëntenvereniging en van de activiteiten die georganiseerd worden. Dit zou haar zeker geholpen
hebben in het hele verwerkingsproces.

Bianca ziet haar rol van gastvrouw als verbinder, luisterend oor en het motiveren van bezoekers om te komen en op zoek te gaan naar datgene wat zij nodig  hebben. Participatie in de maatschappij moet mogelijk zijn voor iedereen. Bianca wil graag een netwerk van NAH-getroffenen opzetten en iedereen is welkom.
Bianca geeft aan dat ze wat betreft haar eigen herstel er nog niet is, voor zover je van volledig
herstel kunt spreken. Ze heeft haar herseninfarct en de gevolgen hiervan voor een groot deel
verwerkt en geaccepteerd. Bianca kijkt niet achterom, het ligt achter haar, ze vindt zichzelf niet
zielig en hoeft zich aan niemand te bewijzen. Ze weet wat haar grenzen zijn en kan deze goed
bewaken. Ze is bewust bezig met zelfreflectie en is onderzoekend.
Ze wil verder, ze wil andere NAH-getroffenen helpen door haar steentje bij te dragen om in de regio
een netwerk op te zetten. Een laagdrempelige activiteit, soort vangnet, waar iedereen terecht kan
met vragen over NAH en over zaken waar je in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Waar je
ervaringen kunt uitwisselen en altijd een luisterend oor aanwezig is. Zelf heeft zij een vraagbaak of
een vast aanspreekpunt erg gemist en heeft ze alles zelf moeten uitzoeken.

Daarnaast wil Bianca graag iets betekenen voor jongeren met NAH. Ze loopt al langer met het idee
om iets met en voor jongeren met NAH te willen doen. Zelf kent ze in haar omgeving geen jongeren
met NAH. Door haar vrijwilligerswerk met jongeren, zomerkamp en scouting, weet ze uit ervaring
hoe belangrijk het is om met leeftijdsgenoten te bewegen en te sporten. Ze wil graag jongeren met
NAH verbinden en motiveren om naar activiteiten te komen die speciaal voor deze doelgroep worden
georganiseerd. Ook jongeren met NAH verdienen aandacht en een plekje waar zij elkaar kunnen
ontmoeten in een zo’n prikkelarm mogelijke omgeving.

Heeft u vragen of wilt u informatie over de NAH-inloopochtend in Giessenburg? Stuur een mailtje
naar de gastvrouw/contactpersoon Bianca Vlot, e-mailadres Bianca-NAH@hotmail.com.

Delen: