Niet Aangeboren Hersenletsel inloopochtend 2024

Al 5 jaar waarborgt de dorpskamer van Giessenburg de inloopochtend voor mensen met hersenletsel en hun mantelzorgers en partners, in samenwerking met de gemeente Molenlanden en St. Hersenletsel; deze groepen worden georganiseerd en begeleidt door ervaringsdeskundigen. Gastheer Rens leidt,1x per maand, het NAH inloop café. Hier is iedere bezoeker verantwoordelijk voor de inbreng van de ochtend. Gastvrouw Bianca organiseert NAH+ bijeenkomsten themaochtenden voor getroffenen, 1x per maand, en mantelzorgers/ partners, 6x per jaar, waarin stilgestaan wordt bij thema’s gerelateerd onderwerpen en waar dieper wordt ingegaan op het proces waarin iedereen zit.

Delen: